صفحه نخستدست نوشته ها وبرگرفته هاتماس با مادریافت فایل وضعیت موجودیگالری تصاویرنظرات شماصورتجلسه94
صفحه نخست
تاریخجه صندوق
اساسنامه
عملکردصندوق به روایت آمار
گزارش موجودی
قرض الحسنه درآینه قرآن و حدیث
گزارش هزینه - درآمد سال1393

به از آزادي صد بنده فرمان‏بردار               حاجت مؤمن محتاج به احسان بردن 
                                   
                                                                                        ملا محسن فيض كاشاني 

 عکس دسته جمعی اعضاء محترم صندوق احسان - فروردین94


                                    ((وامهای دوره ششم))

 وام های دوره ششم صندوق قرض الحسنه احسان  بصورت زیرتعیین گردید :

وام40.000.000ریالی: بازپرداخت 20ماهه(هرقسط200هزارتومان)-کارمزد= 3%

  

  

  تذکر : شروع  پرداخت وامهای 4 میلیونی پس از پایان وامهای 3 میلیونی است


                                  ((جدول اولویت های وام 3 و4 میلیونی))

 

حتما ببینید-عکسها سخن می گویند!!

صورتجلسه  جلسه هشتم فروردین 94

گزارش وضعیت وامها و موجودی اعضا
تاشهریور1394
کلیک کنید